About us

Sensos AS ble etablert i august 2016 og arrangerer kultur-, vin- og historie­reiser over hele verden. Vårt konsept er basert på aktiv bruk av alle sansene. Dette øker opplevelsen og utbyttet, og bidrar til at reisen vil huskes livet ut. 
Sensos har entusiastiske og kunnskapsrike guider, som kan fortelle gode historier og oppmuntre til utstrakt bruk av alle sansene (hørsel, syn, lukt, smak og berøring) for å oppnå den gode følelsen. Navnet "Sensos" illustrerer dette (latin, Sens, Sent = føle, bli oppmerksom). I tillegg til å skape den positive opplevelsen har vi også fokus på sikkerhet og håndtering av uforutsette hendelser. En integrert del av opplevelsene skal være lokal kultur, inkludert mat og drikke - der dette er mulig. 
Vi arrangerer også firmaturer og skreddersydde reiser for grupper og enkeltpersoner.

Sensos AS was established in August 2016 and organizes cultural, wine and history tours around the world. Our concept is based on active use of all the senses. This increases the experience and the yield, and helps keep your journey alive.
Sensos has enthusiastic and knowledgeable guides who can tell good stories and encourage extensive use of all the senses (hearing, sight, smell, taste and touch) to achieve the good feeling. The name "Sensos" illustrates this (Latin; Sens, Sent = Feel, be aware). In addition to creating the positive experience, we also focus on the security and handling of unforeseen events on our trips. An integral part of the experiences should be local culture, including food and drink - wherever possible.
We also organize company trips and tailor made trips for groups and individuals.