Search trip

Welcome to Sensos AS

Sensos fokuserer på bruk av alle sansene, levende historier og lokal kunnskap, for å øke opplevelsen, gleden og utbyttet for våre deltakere. Vi arrangerer reiser over hele verden, også skreddersydde opplegg ned til minste detalj, etter din/deres smak og interesse, designet for å matche budsjettet og med en absolutt forpliktelse til kvalitet .

Sensos focuses on the use of all the senses, living stories and local knowledge, to enhance the authentic experience, the joy and the satisfaction of our participants. We arrange tours for groups all over the world, also tailor-made trips down to the finest detail around your tastes and interests, designed to match your budget and with an absolute commitment to quality.

"Active use of senses gives you heightened satisfaction. Travel with Sensos"

​